Mambo Poa helpt kinderen in Afrika naar school - Jaap
terug

Jaap van den Bout

Jaap Foto

Jarenlang vroeg ik mij bij het zien van weer een rampzalige gebeurtenis op het Afrikaanse continent af wat je er in hemelsnaam aan kunt doen. Veel, zoniet alles, wat er gedaan werd stond in mijn ogen gelijk aan op zijn Hollands gezegd; "water naar de zee dragen" en symptoombestrijding. Ik twijfelde vaak over het nut van de vele hulpacties.


De overtuiging waar Daniël met de stichting Mambo Poa voor staat is dat alleen de groei van een krachtige middenklasse op termijn voor positieve maatschappelijke verandering in Afrika kan zorgen, was voor mij een integer antwoord op die twijfels. De bevolking van dat immense continent zal uiteindelijk toch zelf de maatschappelijke veranderingen moeten veroorzaken en dragen.


Onderwijs en de kans op ontwikkeling voor talentvolle, jonge mensen vormen daar de cruciale factoren in en dat was precies wat Mambo Poa op een haast persoonlijke basis probeert te faciliteren.


Het enthousiaste idealisme en tegelijkertijd nuchtere realisme waarmee Daniel en met hem veel anderen dit gedachtegoed probeert vorm te geven in Mambo Poa maakte vanaf het begin indruk op me en vanaf 2008 ben ik donateur van de stichting en verricht sinds een paar jaar hand- en spandiensten voor de stichting.


Jaap van den Bout
Delft, september 2014